Wymagane technologie: JavaScript i FlashPlayer

Sonda

 

Książeczka Informacyjna

Broszura informacyjna For All Seasons Packing Sp. z o.o. Olsztyn, 2015

For All Seasons Packing Sp. z o.o. poszukuje osób, które chcą pracować w Holandii w firmie AUB van Bergen Groep. Ta holenderska firma zatrudnia pracowników w sektorze ogrodniczym, cebulek kwiatowych, portach, sektorze owocowo-warzywnym, handlu detalicznym, przemyśle metalurgicznym i spożywczym. Praca może polegać na pakowaniu i przepakowywaniu warzyw i owoców oraz towarów pakowanych na sztuki, pakowaniu i przepakowywaniu cebulek kwiatowych, myciu kontenerów, pracy przy roślinach doniczkowych, orchideach i gerberach, pracy w branży budowlanej, pracy w branży hotelarsko-gastronomicznej itp.

Od Stycznia 2015 wynagrodzenie minimalne dla osób w wieku 23 lat i starszych w Holandii wynosi € 8,70 za godzinę. W Holandii do 23 roku życia stosuje się schemat wynagrodzeń dla osób w młodym wieku z wymienionymi poniżej wynagrodzeniami brutto za godzinę.

Wiek

Układ Zbiorowy Pracy CAO dla przemysłu ogrodniczego

38 h

VanderSchoot, Van Loon

40 h

18 lat

€ 6,42

€ 6,00

19 lat

€ 7,33

€ 6,50

20 lat

€ 8,24

€ 7,00

21 lat

€ 9,16

€ 7,20

22 lat

€ 9,16

€ 7,36

23 lata lub więcej

€ 9,16

€ 8,70

     

Za mycie kontenerów w Porcie wynagrodzenie wynosi €10,00 brutto za godzinę.

W przypadku pracy w firmie Van Loon nadgodziny za pracę powyżej 40 godzin są płatne zawsze w wysokości 135% stawki godzinowej brutto. Stawka ta obowiązuje również za godziny przepracowane w sobotę i w niedzielę.

W przypadku pracy w innych firmach w sektorze ogrodniczym, wynagrodzenie za nadgodziny za pracę powyżej 40 godzin jest płatne w wysokości 135% stawki godzinowej brutto, 150% stawki godzinowej brutto za pracę w sobotę i 200% stawki godzinowej brutto za pracę w niedzielę. Pierwsze dwie nadgodziny po 38 godzinach pracy są płatne w wysokości 100% stawki godzinowej.

W firmie VanderSchoot pierwsza nadgodzina po 40 godzinach pracy jest płatna w wysokości 100% stawki godzinowej. Następnie nadgodziny są płatne w wysokości 140%. W przemyśle przetwórstwa mięsnego nadgodziny po 36 godzinach są płatne w wysokości 125%. W przypadku nadgodzin obowiązują przepisy 'czas za czas'.

W Holandii i/lub w Polsce zorganizowane jest zakwaterowanie pracownika w Holandii. Koszty zakwaterowania wynoszą minimum € 80 na tydzień. W domu mieszka większa liczba osób. Na wyjazd do Holandii należy zabrać ze sobą śpiwór i poduszki.

AUB van Bergen Groep może zorganizować przewóz pracownika z Polski do Holandii i z Holandii do Polski. W tym celu firma korzysta z kilku wybranych przewoźników. Koszty podróży w jedną stronę wynoszą przynajmniej € 65 za podróż w jedną stronę. Koszty będą potrącane z wynagrodzenia netto pracownika przez 5 tygodni (13 euro na tydzień). W przypadku dojazdu samodzielnego pracownik musi dopilnować, aby firma przewozowa była ubezpieczona lub sam pracownik zawarł odpowiednie ubezpieczenie. AUB van Bergen Groep nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w czasie korzystania z usług przewoźnika nienależącego do wybranych przez firmę przewoźników lub przy korzystaniu z transportu własnego.

W Holandii każdy człowiek jest obowiązany do samodzielnego zawarcia ubezpieczenia od kosztów leczenia. Zawarciem tego ubezpieczenia zajmie się AUB van Bergen Groep. Koszty tego ubezpieczenia wynoszą € 22,50 na tydzień i będą potrącane z wynagrodzenia netto pracownika. Towarzystwem ubezpieczeniowym, w którym zawarto to ubezpieczenie jest Hollandzorg.

Specyfikacje wypłacanego raz w tygodniu wynagrodzenia (salaris) będą przesyłane na adres e-mail. Pracownik powinien zadbać o posiadanie adresu e-mail przed przyjazdem do Holandii.

Osoby, które nie posiadają adresu e-mail mają prawo raz w tygodniu we wtorek wieczorem między 17.00 a 19.00 stawić się w biurze firmy i poprosić o wydruk specyfikacji wynagrodzenia.

W każdym domu dostępny jest darmowy dostęp do Internetu. Po przybyciu do biura firmy AUB van Bergen Groep pracownik otrzymuje dane do aktywacji dostępu do Internetu.

Określone koszty eksterytorialne są zwracane. Osoby zarabiające powyżej 8,70 euro brutto na godzinę mogą otrzymać taki zwrot. Wszelkie pozostałe informacje zostaną udzielone na miejscu w Holandii.

Przed przyjazdem do Holandii pracownik musi być w posiadaniu polskiego lub holenderskiego rachunku bankowego. Wynagrodzenie przelewane jest wyłącznie na rachunek bankowy. PROSIMY NIE ZAPOMNIEĆ O ZABRANIU KARTY P‎ŁATNICZEJ DO HOLANDII, aby można było wypłacić pieniądze z bankomatu. Zaleca się otwarcie rachunku bankowego w euro. Ma to związek z różnicami kursowymi.

Ważnym jest, aby pracownik udzielił informacji, jakie DYPLOMY i CERTYFIKATY posiada. Prosimy zabrać je ze sobą w momencie rejestracji, a jeśli rejestracja została już przeprowadzona, to prosimy przynieść je do zeskanowania. Duże znaczenie ma również doświadczenie w Polsce i ewentualnie za granicą. PROSIMY POINFORMOWAĆ O TYM W MOMENCIE REJESTRACJI. Pracownik powinien upewnić się, że kontakt z nim jest łatwy i podać swój ADRES E-MAIL!!

Pracownik podpisuje z firmą For All Seasons Packing umowę, w której zapisano, że będzie on pracował przez określony czas w firmie Van Bergen Groep i jakie będzie jego wynagrodzenie minimalne. Przyjeżdżając do Holandii pracownik podpisuje umowę, w której podano, u kogo będzie pracował i jakie zasady obowiązują pracodawcę i pracownika.

Po 26 tygodniach pracy pracownikowi przysługuje prawo do udziału w programie emerytalnym. W Holandii programem tym zarządza STIPP. Po sześciu miesiącach pracodawca będzie przez rok opłacał składkę emerytalną pracownika w wysokości 2,4% jego wynagrodzenia. Jeśli po roku pracownik będzie nadal zatrudniony, to od tego momentu on sam będzie płacił 4,2% (jego wynagrodzenia brutto) składki emerytalnej, a pracodawca zapłaci za niego 8,3% (wynagrodzenia pracownika brutto) składki emerytalnej. Urlop nie powoduje przerwania nabywania praw emerytalnych. 26 przepracowanych tygodni zalicza się do stażu pracy, jeśli pracownik nie przerwie pracy na okres dłuższy niż jeden rok. NALEŻY JEDNAK PAMIĘTAĆ, ŻE W MOMENCIE OSIĄGNIĘCIA WIEKU EMERYTALNEGO PRACOWNIK MUSI SAM ZADZWONIĆ DO HOLANDII I POINFORMOWAĆ, ŻE PRZYSŁUGUJE MU PRAWO ‎DO EMERYTURY. Dlatego też należy przechowywać w bezpiecznym miejscu wszystkie dokumenty otrzymane od STIPP. Podano w nich numer telefonu i adres.

Po zakończeniu pracy lub po powrocie do ojczyzny, pracownik może zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Pracowniczych UWV o wydanie formularza E301. Formularz E301 służy potwierdzeniu okresów zatrudnienia i może być wykorzystany przy kontaktach z różnymi instytucjami w ojczyźnie pracownika, aby otrzymać taki formularz należy zwrócić się z zapytaniem na:

pytania@vanbergenpersonelssdiensten.nl

Adres na jaki należy wysłać formularz:

UWV, Afdeling WW Internationaal

Prinses Beatrixstraat 9-15

7551 BK Hengelo.

Zakład Ubezpieczeń Pracowniczych w Holandii (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen [UWV]) w Hengeloo dokona sprawdzenia okresów zatrudnienia pracownika. Zakład uzupełni dane i prześle zaświadczenie na adres domowy pracownika. Van Bergen Groep nie ponosi odpowiedzialności na nieprawidłowe podane danych adresowych.

Studenci przyjeżdżający do pracy tylko na wakacje powinni otrzymać w urzędzie gminy potwierdzenie, że są studentami. Otrzymają oni wtedy międzynarodową kartę studenta. Powinni oni zawrzeć ubezpieczenie w Polsce. Dla studenta jest to tańsze rozwiązanie niż ubezpieczenie w Holandii. Student, który nie jest ubezpieczony w Polsce musi zostać przez nas ubezpieczony w Holandii. Koszty takiego ubezpieczenia wynoszą € 22,50 na tydzień. Więcej informacji na temat ubezpieczenia można uzyskać w biurze w Polsce. Po przyjeździe do Holandii student winien okazać międzynarodową kartę studenta w biurze firmy. Po zrobieniu kserokopii otrzyma on ją z powrotem. W ten sposób zapłaci on mniejszy podatek i otrzyma wyższe wynagrodzenie netto. PROSIMY NIE ZAPOMNIEĆ POTWIERDZENIA I KARTY ORAZ LEGITYMACJI STUDENTA.

W przypadku przywozu do Holandii urządzeń, które nie są zgodne z holenderskimi przepisami pożarowymi i korzystania z nich w udostępnionych pomieszczeniach mieszkalnych i/lub korzystania z nich niezgodnie z ich przeznaczeniem, co spowoduje zagrożenie dla innych współmieszkańców, to urządzenia te usuniemy i zniszczymy. W przypadku powstania szkody w wyniku powyższego, osoba ta zostanie obciążona poniesionymi kosztami.

AUB van Bergen Groep nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za straty i/lub szkody powstałe na rzeczach osobistych znajdujących się w udostępnionych mieszkaniach. Rzeczy osobiste można ubezpieczyć przed wyjazdem z kraju pochodzenia.

Więcej informacji i aktualności można znaleźć na naszej stronie internetowej www.faspacking.pl.

Po dokonaniu rejestracji prosimy o kontakt z nami raz na trzy miesiące. Prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny. Chcemy wiedzieć, czy pracownik nadal chce pozostać ujęty w naszym rejestrze. W przypadku braku kontaktu ze strony pracownika i braku możliwości kontaktu z pracownikiem, jego dane zostaną usunięte z naszego rejestru.

Aktualności

Książeczka Informacyjna

Książeczka informacyjna For All Seasons Packing poszukuje ludzi, którzy chcą pracować w Holandii dla firmy AUB van Bergen Groep. Ta firma holenderska oferuje pracę w ogrodnictwie. Prace do wykonania mogą polegać na pakowaniu i przepakowywaniu cebul kwiatowych (Vanderschoot), czynnościach przy kwiatach doniczkowych, orchideach, gerberach, itp. więcej

Większy komfort dla klientów

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych klientów zmieniliśmy swoją siedzibę. Teraz firma F.A.S. Packing mieści się w wygodniejszym biurze, przy ulicy Malewskiego 14/23 w Olsztynie. więcej

Praca Holandia

Dzięki uproszczonym procedurom pracowniczym po wejściu Polski do Unii od 01 maja 2004 roku i otwarciu dla nas holenderskiego rynku pracy z Pomorza do Holandii wyjechała potężne grono pracowników. więcej