Rekrutacja

W procesie rekrutacyjnym biorą udział wyłącznie zarejestrowani Kandydaci.

Aby móc się zarejestrować w naszej bazie Kandydatów postępuj zgodnie z trzema poniższymi krokami.

krok-1Przygotuj:

1) CV ze zdjęciem w języku polskim
(opcjonalnie w języku angielskim)

2) Skan ważnego dowodu osobistego lub paszportu
(w kolorze, z obydwu stron)

3) Numer konta bankowego
(na jakie będzie wpływać wynagrodzenie)

4) Skan prawa jazdy – jeżeli posiadasz
(w kolorze, z obydwu stron)

5) Skan nadania numeru BSN/SOFI – jeżeli posiadasz

krok-2Wypełnij KWESTIONARIUSZ OSOBOWY ONLINE

Pamiętaj aby dołączyć wcześniej przygotowane dokumenty (patrz krok 1).

Opcjonalnie możesz pobrać i czytelnie wypełnić
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
( format PDF )

krok-3Wyślij

Online bądź na nasz adres e-mail: agnieszka@faspacking.pl lub monika@faspacking.pl

Wysyłając na adres e-mail pamiętaj, aby do kwestionariusza dołączyć wymagane dokumenty (patrz krok 1).

Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe, dziękujemy!

Po dokonaniu rejestracji prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy z biurem co najmniej raz w miesiącu.

W przypadku braku kontaktu ze strony Kandydata i braku możliwości kontaktu z Kandydatem, dane zostaną zarchiwizowane.


Wysyłając do nas kompletną aplikację zgadzasz się z poniższymi oświadczeniami:

  • Oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala mi na podjęcie zatrudnienia w Holandii jako pracownik fizyczny.
  • Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w kwestionariuszu podałem dobrowolnie i zostałem poinformowany, że ich posiadanie jest uzasadnione należytym wykonaniem umowy przez Agencję;
  • Zostałem poinformowany, że wskazanie danych w pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 13 oraz 16 wynika z art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 5 ustawy z dnia 9 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. Nr 166, poz.1608);
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez For All Seasons Packing sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. ul. Zbigniewa Herberta 14/23, 10-686 Olsztyn moich danych osobowych w celu niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, w tym na ich przekazywanie do potencjalnych pracodawców z siedzibą poza granicami kraju aktualnie i w przyszłości (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 28 sierpnia 1997 roku; Dz.U. Nr 133, poz 883);
  • Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do podanych danych osobowych, że mogę je zmieniać, uzupełniać, że mam prawo uzyskać informacje o celu i zakresie przetwarzania danych osobowych oraz żądać zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia;
  • Potwierdzam wiarygodność danych zawartych w kwestionariuszu osobowym;
  • Wyrażam zgodę na udostępnianie danych dotyczących mojej osoby celem uzyskania możliwości zatrudnienia;
  • Przyjmuję do wiadomości, że Agencja nie zwraca złożonych dokumentów (kserokopii), a w przypadku odrzucenia oferty dokumenty ulegają zniszczeniu oraz, że złożenie kwestionariusza i tłumaczeń dokumentów nie stanowi gwarancji podjęcia zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego.