Czy praca w Holandii liczy się do polskiej emerytury?

Home / Poradnik
Czy praca w Holandii liczy się do polskiej emerytury?

18

Grudzień 2019

Wszyscy, którzy pracowali w Polsce oraz za granicą, w państwach członkowskich Unii Europejskiej, mogą uzyskać emeryturę zarówno z Polski, jak i z państwa członkowskiego, w jakim byli ubezpieczeni. Jednak, by mogli oni otrzymać takie świadczenie, powinni spełniać warunki wymagane do nabycia prawa do emerytury w danym państwie. 

Uzyskanie emerytury z innego państwa członkowskiego jest możliwe dzięki unijnej koordynacji systemów emerytalno-rentowych, która obowiązuje większość tych krajów, między innymi Holandię. Koordynacja realizowana jest na podstawie rozporządzeń unijnych. Jednakże do uzyskania takiego świadczenia konieczne jest zamieszkiwanie oraz wykonywanie pracy w Holandii przez wiele lat.
Warto wiedzieć, że w pewnych okolicznościach nawet krótkotrwała praca w Holandii liczy się do polskiej emerytury, a ponadto do renty czy nawet do zasiłku dla bezrobotnych. Aby stało się tak niejako „automatycznie”, trzeba być zatrudnionym przez polską agencję pracy i delegowanym do pracy za granicę.
W przypadku gdy pracownik samodzielnie znalazł dla siebie pracę w Holandii, warunkiem do zaliczenia czasu pracy do emerytury w Polsce jest spełnienie przez niego pewnych wymagań. W podobnej sytuacji są pracownicy, którym w znalezieniu odpowiadającego im zatrudnienia pomagały agencje pośrednictwa pracy. W przeciwieństwie do innych zatrudnionych oni mogą liczyć na pomoc profesjonalistów – służących radą i udzielających wszelkich niezbędnych informacji, w tym także tych, które wiążą się z późniejszym prawem do polskiej emerytury.

Praca w Holandii a polska emerytura

Zatrudnienie bezpośrednio u holenderskiego pracodawcy jest związane z formalnościami, o jakich nie można zapominać. Praca w Holandii może wliczać się do polskiej emerytury, jeśli pracownik posługuje się formularzem PD U1, który jest międzynarodowym dokumentem obowiązującym w całej Unii Europejskiej. Poświadcza on faktyczny okres zatrudnienia i okresy składkowe w czasie pracy za granicą, może zatem posłużyć jako świadectwo pracy z zagranicy. O taki formularz należy zawnioskować do właściwej instytucji socjalnej, jaką w Holandii jest Jednostka Wykonawcza Ubezpieczeń Pracowniczych, czyli UWV.

Trzeba pamiętać, że analogicznie jak w Polsce, również w Holandii do emerytury liczy się jedynie praca wykonywana legalnie. Jeśli zatem pracownik podejmuje zatrudnienie na własną rękę, które nie jest objęte ubezpieczeniem, nie zostanie ono uwzględnione na druku PD U1. Między innymi dlatego tak istotne jest podejmowanie legalnego zatrudnienia. W tym właśnie pomagają agencje pośrednictwa pracy za granicą, które kierują chętne osoby do pracy u sprawdzonych pracodawców. Takie zatrudnienie jest zawsze legalne, świadczone na podstawie zgodnej z prawem umowy, a więc zaliczenie czasu jej trwania do emerytury nie będzie stanowiło problemu.

Dane Kontaktowe

ul. Zbigniewa Herberta 14/23
10-686 Olsztyn
NIP: 8392995682

BIURO CZYNNE JEST:
Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 17:00

Jesteśmy też na

fb