Praca w Holandii
w branży ogrodniczej

Image is not available
Slider

ogólne warunki pracy w Holandii

OGÓLNE WARUNKI PRACY

For All Seasons Packing Sp. z o.o. poszukuje osób, które chcą pracować w Holandii w firmie AUB van Bergen BV. Holenderska firma zatrudnia pracowników w sektorze ogrodniczym, cebulek kwiatowych, portach, sektorze owocowo-warzywnym, handlu detalicznym, przemyśle metalurgicznym i spożywczym. Praca może polegać na pakowaniu i przepakowywaniu warzyw i owoców oraz towarów pakowanych na sztuki, pakowaniu i przepakowywaniu cebulek kwiatowych, myciu kontenerów, pracy przy roślinach doniczkowych, orchideach i gerberach, pracy w branży budowlanej, pracy w branży hotelarsko-gastronomicznej itp.

Pracownik podpisuje z firmą For All Seasons Packing umowę o skierowanie do pracy w firmie AUB Van Bergen BV z zapisem wynagrodzenia minimalnego. Przyjeżdżając do Holandii pracownik podpisuje umowę holenderską, z informacją u jakiego pracodawcy będzie świadczona praca, ustaloną właściwą stawką godzinową oraz jakie zasady obowiązują pracodawcę i pracownika.


WYNAGRODZENIE

Od 1 lipca 2020 wynagrodzenie minimalne dla osób w wieku 21 lat i starszych w Holandii wynosi 9,70€ za godzinę. W Holandii do 21 roku życia stosuje się schemat wynagrodzeń dla osób w młodym wieku z wymienionymi poniżej wynagrodzeniami brutto za godzinę.

Wiek Układ Zbiorowy Pracy CAO
dla przemysłu ogrodniczego
38 h
Firmy bez
CAO
40 h
18 lat € 5,11 € 4,85
19 lat € 6,13 € 5,82
20 lat € 8,17 € 7,76
21 lat i więcej € 10,21 € 9,70

Szklarnie AUB Van Bergen Groep są objęte Układem Zbiorowym Pracy CAO. W przypadku pracy w szklarniach, nadgodziny za pracę powyżej 38 godzin są płatne w wysokości 135% stawki godzinowej brutto. Stawka 135 % dotyczy również pracy wykonywanej w soboty. W święta przypadające w dni robocze (od poniedziałku do soboty) obowiązuje stawka 150% stawki godzinowej brutto. Za godziny przepracowane w święto przypadające w niedzielę obowiązuje 200% stawki godzinowej brutto.
W przypadku pracy w firmach, które nie zostały objęte Układem Zbiorowym Pracy CAO, wynagrodzenie za nadgodziny za pracę powyżej 40 godzin, pracę w soboty, niedziele oraz święta jest płatne w wysokości 130% stawki godzinowej brutto.
Specyfikacje wypłacanego raz w tygodniu wynagrodzenia (salaris) są przesyłane na adres e-mail. Pracownik powinien zadbać o posiadanie adresu e-mail przed przyjazdem do Holandii.

Przed przyjazdem do Holandii pracownik musi być w posiadaniu polskiego lub holenderskiego rachunku bankowego.
Wynagrodzenie jest przelewane wyłącznie na rachunek bankowy. Należy zabrać ze sobą kartę płatniczą, aby można było wypłacić pieniądze z bankomatu. Zaleca się otwarcie rachunku bankowego w euro, ma to związek z różnicami kursowymi.


ZAKWATEROWANIE

W Holandii zorganizowane jest zakwaterowanie pracownika. Koszty zakwaterowania wynoszą € 100,50 na tydzień. W domach murowanych mieszka zazwyczaj ok. 8 osób (pokoje 2-3 osobowe). W każdym domu zapewniony jest dostęp do polskiej telewizji oraz bezpłatny dostęp do Internetu. Na wyjazd do Holandii należy zabrać ze sobą śpiwór i poduszki, gdyż nie są one zapewnione w miejscu zakwaterowania. Pracownik otrzymuje na adres e-mail w każdym tygodniu fakturę za zakwaterowanie i jest zobowiązany do jej opłacenia w terminie wskazanym na fakturze. Na miejscu w holenderskim biurze, pracownik otrzymuje za darmo buty robocze. Buty zakupione wcześniej w innym biurze bądź sklepie nie będą honorowane.

AUB van Bergen Groep nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za straty i/lub szkody powstałe na rzeczach osobistych znajdujących się w udostępnionych mieszkaniach. Rzeczy osobiste można ubezpieczyć przed wyjazdem z kraju pochodzenia.


TRANSPORT

AUB van Bergen Groep może zorganizować przewóz pracownika z Polski do Holandii i z Holandii do Polski. W tym celu firma korzysta z kilku wybranych przewoźników. Koszty podróży w jedną stronę wynoszą przynajmniej € 65 za podróż w jedną stronę (koszt zależny od regionu Polski). Powyższe jest jedynie propozycją i nie nakłada na AUB van Bergen Groep obowiązku zorganizowania transportu. AUB van Bergen Groep nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za sugerowaną formę transportu, jak również nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek skorzystania z sugerowanej formy transportu.
AUB van Bergen Groep nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w czasie korzystania z usług przewoźnika proponowanego jak również przy korzystaniu z transportu we własnym zakresie.


UBEZPIECZENIE

W Holandii każdy człowiek jest obowiązany do zawarcia ubezpieczenia od kosztów leczenia. Zawarciem tego ubezpieczenia zajmuje się AUB van Bergen Groep. Koszty tego ubezpieczenia wynoszą € 28,50 na tydzień. Towarzystwem ubezpieczeniowym, w którym zawarto ubezpieczenie jest Zorg&Zekerheid. Pracownik otrzymuje na adres e-mail w każdym tygodniu fakturę za ubezpieczenie i jest zobowiązany do jej opłacenia w terminie wskazanym na fakturze. Określone koszty eksterytorialne są zwracane. Osoby zarabiające powyżej 8,96 euro brutto na godzinę mogą otrzymać taki zwrot.

Wszelkie pozostałe informacje zostaną udzielone na miejscu w Holandii.


PROGRAM EMERYTALNY

Po 26 tygodniach pracy pracownikowi przysługuje prawo do udziału w programie emerytalnym. W Holandii programem tym zarządza Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (STIPP). Po sześciu miesiącach pracodawca będzie przez rok opłacał składkę emerytalną pracownika w wysokości 2,4% jego wynagrodzenia. Jeśli po roku pracownik będzie nadal zatrudniony, to od tego momentu on sam będzie płacił 4,2% (z jego wynagrodzenia brutto) składki emerytalnej, a pracodawca zapłaci za niego 8,3% (wynagrodzenia pracownika brutto) składki emerytalnej. Urlop nie powoduje przerwania nabywania praw emerytalnych. 26 przepracowanych tygodni zalicza się do stażu pracy, jeśli pracownik nie przerwie pracy na okres dłuższy niż jeden rok. Należy jednak pamiętać, że w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego pracownik musi sam zadzwonić do Holandii i poinformować, że przysługuje mu prawo do emerytury, dlatego też należy przechowywać w bezpiecznym miejscu wszystkie dokumenty otrzymane od STIPP.
Po zakończeniu pracy lub po powrocie do ojczyzny, pracownik może zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Pracowniczych UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) o wydanie formularza E301/PD U1. Formularz ten służy potwierdzeniu okresów zatrudnienia i może być wykorzystany przy kontaktach z różnymi instytucjami w ojczyźnie pracownika. Należy go wypełnić i przekazać do Van Bergen Personeelsdiensten BV. AUB przekaże formularz do UWV, który uzupełni dane i prześle zaświadczenie na adres domowy pracownika. Van Bergen Groep nie ponosi odpowiedzialności na nieprawidłowe podane danych adresowych. Formularz E301/PD U1 dostępny na stronie:

http://www.uwv.nl/particulieren/formulieren/aanvragen-formulier-e30-pd-u1-via-internet.aspx


Po dokonaniu rejestracji prosimy o kontakt z nami raz na trzy miesiące. Prosimy o kontakt
e-mailowy bądź telefoniczny. W przypadku braku kontaktu ze strony pracownika i braku możliwości kontaktu z pracownikiem, jego dane zostaną usunięte z naszego rejestru.

Dane Kontaktowe

ul. Zbigniewa Herberta 14/23
10-686 Olsztyn
NIP: 8392995682

BIURO CZYNNE JEST:
Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 17:00

Jesteśmy też na

fb