Praca w Holandii
w branży ogrodniczej

Image is not available
Slider

ogólne warunki pracy w Holandii

OGÓLNE WARUNKI PRACY

For All Seasons Packing Sp. z o.o. poszukuje osób, które chcą pracować w Holandii w firmie AUB van Bergen Groep. Holenderska firma zatrudnia pracowników w sektorze ogrodniczym oraz sektorze owocowo-warzywnym na szklarniach. Praca przy kwiatach doniczkowych obejmuje cały proces produkcyjny od sadzenia, przesadzania, przez obrywanie liści lub patyczkowanie, aż po pakowanie gotowych kwiatów do wysyłki. Prace przy owocach i warzywach obejmują głównie pielęgnowanie plantów oraz zbiory.

Pracownik podpisuje z firmą For All Seasons Packing umowę o skierowanie do pracy w firmie  AUB Van Bergen Groep z zapisem wynagrodzenia minimalnego. Przyjeżdżając do Holandii pracownik podpisuje umowę holenderską z informacją u jakiego pracodawcy będzie świadczona praca, ustaloną właściwą stawką godzinową oraz jakie zasady obowiązują pracodawcę i pracownika.


WYNAGRODZENIE

Od 1 stycznia 2018 roku wynagrodzenie minimalne dla osób w wieku 22 lat i starszych w Holandii wynosi €9,11 za godzinę. Dla osób poniżej 22 roku życia, podejmujących zatrudnienie w Holandii, stosuje się schemat wynagrodzeń przedstawiony poniżej (zawiera on stawki godzinowe brutto). Szklarnie AUB Van Bergen Groep są objęte Układem Zbiorowym Pracy CAO.

Wiek Układ Zbiorowy Pracy CAO
dla przemysłu ogrodniczego
38 h
Firmy bez
CAO
40 h
18 lat € 6,78 € 6,78
19 lat € 7,75 € 7,75
20 lat € 8,72 € 8,72
21 lat € 9,69 € 8,72
22 lat € 9,69 € 9,20
23 lata lub więcej € 9,69 € 9,20

W przypadku pracy w szklarniach, nadgodziny za pracę powyżej 38 godzin są płatne w wysokości 135% stawki godzinowej brutto. Stawka 135 % dotyczy również pracy wykonywanej w soboty. W święta przypadające w dni robocze (od poniedziałku do soboty) obowiązuje stawka 150% stawki godzinowej brutto. Za godziny przepracowane w święto przypadające w niedzielę obowiązuje 200% stawki godzinowej brutto.

W przypadku pracy w firmach, które nie zostały objęte Układem Zbiorowym Pracy CAO, wynagrodzenie za nadgodziny za pracę powyżej 40 godzin, pracę w soboty, niedziele oraz święta jest płatne w wysokości 130% stawki godzinowej brutto.

Specyfikacje wypłacanego raz w tygodniu wynagrodzenia (salaris) są przesyłane na adres e-mail. Pracownik powinien zadbać o posiadanie adresu e-mail przed przyjazdem do Holandii.

Przed przyjazdem do Holandii pracownik musi być w posiadaniu polskiego lub holenderskiego rachunku bankowego.

Wynagrodzenie jest przelewane wyłącznie na rachunek bankowy. Należy zabrać ze sobą kartę płatniczą, aby można było wypłacić pieniądze z bankomatu.  Zaleca się otwarcie rachunku bankowego w euro, ma to związek z różnicami kursowymi.


ZAKWATEROWANIE

W Holandii zorganizowane jest zakwaterowanie pracownika. Koszty zakwaterowania wynoszą € 95 na tydzień. W domach murowanych mieszka zazwyczaj ok. 6-8 osób (pokoje 2 osobowe). W każdym domu zapewniony jest dostęp do polskiej telewizji oraz bezpłatny dostęp do Internetu. Na wyjazd do Holandii należy zabrać ze sobą śpiwór i poduszki, gdyż nie są one zapewnione w miejscu zakwaterowania. Pracownik otrzymuje na adres e-mail w każdym tygodniu fakturę za zakwaterowanie i jest zobowiązany do jej opłacenia w terminie wskazanym na fakturze.

Każdy pracownik na miejscu w holenderskim biurze otrzymuje obuwie ochronne za darmo. W związku z tym nie należy zabierać ze sobą swojego obuwia ochronnego.

AUB van Bergen Groep nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za straty i/lub szkody powstałe na rzeczach osobistych znajdujących się w udostępnionych mieszkaniach. Rzeczy osobiste można ubezpieczyć przed wyjazdem z kraju pochodzenia.


TRANSPORT

Pracodawca może zorganizować przewóz pracownika z Polski do Holandii i z Holandii do Polski. W tym celu firma korzysta z kilku wybranych przewoźników. Koszty podróży w jedną stronę wynoszą przynajmniej € 65 za podróż w jedną stronę (koszt biletu jest zależny od regionu Polski).

Pracownik może skorzystać z kredytowanego transportu, za przejazd otrzyma fakturę z dwutygodniowym terminem płatności.

W przypadku dojazdu samodzielnego pracownik musi dopilnować, aby firma przewozowa była ubezpieczona lub sam pracownik powinien wykupić odpowiednie ubezpieczenie. AUB van Bergen Groep  nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w czasie korzystania z usług przewoźnika nienależącego do wybranych przez firmę przewoźników lub przy korzystaniu z transportu własnego.


UBEZPIECZENIE

W Holandii każdy człowiek jest obowiązany do zawarcia ubezpieczenia od kosztów leczenia. Zawarciem tego ubezpieczenia zajmie się AUB van Bergen Groep. Koszty tego ubezpieczenia wynoszą € 25,50 na tydzień i są potrącane z wynagrodzenia netto pracownika. Jeżeli nie ma możliwości pobrania kwoty za ubezpieczenie z wynagrodzenia pracownika, firma AUB van Bergen Groep wystawi fakturę z pięciodniowym terminem płatności, która zostanie wysłana na adres e-mail pracownika. Towarzystwem ubezpieczeniowym, w którym zawarto ubezpieczenie jest Zorg&Zekerheid. Określone koszty eksterytorialne są zwracane.

Osoby zarabiające powyżej 8,96 euro brutto na godzinę mogą otrzymać taki zwrot. Wszelkie pozostałe informacje zostaną udzielone na miejscu w Holandii.


PROGRAM EMERYTALNY

Po 26 tygodniach pracy pracownikowi przysługuje prawo do udziału w programie emerytalnym. W Holandii programem tym zarządza Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (STIPP). Po sześciu miesiącach pracodawca będzie przez rok opłacał składkę emerytalną pracownika w wysokości 2,4% jego wynagrodzenia. Jeśli po roku pracownik będzie nadal zatrudniony, to od tego momentu on sam będzie płacił 4,2% (z jego wynagrodzenia brutto) składki emerytalnej, a pracodawca zapłaci za niego 8,3% (wynagrodzenia pracownika brutto) składki emerytalnej. Urlop nie powoduje przerwania nabywania praw emerytalnych. 26 przepracowanych tygodni zalicza się do stażu pracy, jeśli pracownik nie przerwie pracy na okres dłuższy niż jeden rok. Należy jednak pamiętać, że w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego pracownik musi sam zadzwonić do Holandii i poinformować, że przysługuje mu prawo do emerytury, dlatego też należy przechowywać w bezpiecznym miejscu wszystkie dokumenty otrzymane od STIPP.

Po zakończeniu pracy lub po powrocie do ojczyzny, pracownik może zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Pracowniczych UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) o wydanie formularza E301/PD U1. Formularz ten służy potwierdzeniu okresów zatrudnienia i może być wykorzystany przy kontaktach z różnymi instytucjami w ojczyźnie pracownika. Należy go wypełnić i przekazać do Van Bergen Personeelsdiensten BV. AUB przekaże formularz do UWV, który uzupełni dane i prześle zaświadczenie na adres domowy pracownika. Van Bergen Groep nie ponosi odpowiedzialności na nieprawidłowe podane danych adresowych.

Formularz E301/PD U1 dostępny na stronie: http://www.uwv.nl/particulieren/formulieren/aanvragen-formulier-e30-pd-u1-via-internet.aspx


Po dokonaniu rejestracji prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy z biurem co najmniej raz w miesiącu. W przypadku braku kontaktu ze strony Kandydata i braku możliwości kontaktu z Kandydatem, jego dane zostaną zarchiwizowane.

Dane Kontaktowe

ul. Zbigniewa Herberta 14/23
10-686 Olsztyn
NIP: 8392995682

tel.: (89) 521 39 33

+48 533 911 533
 +48 535 867 206

marta@faspacking.pl
agnieszka@faspacking.pl

BIURO CZYNNE JEST:
Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 17:00

Jesteśmy też na

fb